Kayvon Thibodeaux, Oregon

Position: EDGE | Height: 6'5" | Weight: 250